Một số khái niệm về thu ngân

Trước khi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Làm thế nào để tuyển dụng giỏi cho khách sạn – nhà hàng?”, hãy xác định lý do vì sao cần phải tuyển dụng nhân viên giỏi? Bởi:

Tại nhà hàng, khách sạn, nhân viên Thu ngân là người có nhiệm vụ thu-nhận tiền, thực hiện các nghiệp vụ thanh toán theo quy trình cho khách hàng khi họ mua (sử dụng) các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tại đó. Ngoài ra, Thu ngân cũng chịu trách nhiệm báo cáo doanh số cho Trưởng bộ phận vào cuối mỗi ca làm việc.

Tại sao nhà hàng, khách sạn cần phải giỏi?
Trước khi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Làm thế nào để tuyển dụng Thu ngân giỏi cho khách sạn – nhà hàng?”, hãy xác định lý do vì sao cần phải tuyển dụng nhân viên thu ngân giỏi? Bởi:

Một nhân viên Thu ngân giỏi sẽ đảm bảo sự chính xác tuyệt đối trong nghiệp vụ thanh toán cho khách hàng; cũng như các báo cáo doanh số lập ra; tối ưu hóa lợi ích về chất lượng dịch vụ cũng như doanh thu-lợi nhuận cho doanh nghiệp
Nhân viên Thu ngân giỏi giúp bộ máy nhân sự trong nhà hàng, khách sạn hoạt động trơn tru, hiệu quả; hoàn thành xuất sắc công việc của cá nhân, đồng thời hỗ trợ những bộ phận khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *